Contact

Retooling
Omdat bedrijfsconcepten altijd vooruitgang moeten boeken.

Deze maand aandacht voor een partner die retooling verzorgt voor bladen en magazines:

Makers van Magazines: www.geenbladvoordemond.nl
Geen Blad voor de Mond B.V. is gespecialiseerd in het opzetten, retoolen en realiseren van uitgeefconcepten. Dit zijn vaak vaktijdschriften of relatiemagazines waarvoor de vormgeving, dtp, eindredactie, hoofdredactie en/of exploitatie wordt verricht. Afhankelijk van de wens worden ook de bijbehorende promotie, marketing- en internetactiviteiten verzorgd. De drie oprichters hebben gezamenlijk zo’n veertig jaar ervaring bij Reed Business (Elsevier) en voeren een beleid van ‘Bladenmakers met een vleugje marketing’.